Korene ŠK KARATE Nová Baňa siahajú do roku 1975, kedy v apríli začalo trénovať 15 chlapcov
v miestnej telocvični obce Tekovská Breznica. Zakladateľom bol ing.Anton Krištof, ktorý v tom čase
trénoval nadšencov počas štúdií. Záujem o tento šport postupne rástol. Cvičenci prichádzali
z blízkeho, ale aj vzdialenejšieho okolia. Rukami trénerov prešli stovky chlapcov. Po pár rokoch,
kedy sa klub začal zúčastňovať súťaží, dostavili sa prvé úspechy a počas dvoch desaťročí ich bolo
neúrekom. ŠK Tekovská Breznica sa pýšili titulmi Majster kraja, Majster Slovenska a úspechy
dosiahol aj na Majstrovstvách ČSSR, ale aj na medzinárodnej úrovni.

Priamym a prirodzeným pokračovaťeľom ŠK Tekovská Breznica sa stal ŠK Nová Baňa,ktorý
začal svoju činnosť v septembri 1996, kedy začal písať novú nemenej úspešnú históriu tohto
športu v regióne.Pod vedením trénerov Ľuboša Ráchelu a Jána Šályho začali v Novej Bani trénovať
karatisti z Tekovskej Breznice, ku ktorým sa pridali cvičenci a noví žiaci z Novej Bane a okolia.
Po čase sa klub prepracoval medzi ostatné popredné kluby a úspešne im konkuruje.

Štruktúra žiakov je široká. Oproti minulosti trénuje oveľa viac dievčat všetkých vekových
skupín. Výsledkom práce trénerov Ľuboša Ráchelu, Drahomíra Ditteho, Antona Garaja a Jána Šályho
je účasť cvičencov klubuv reprezentačných výpravách na európskych a svetových
šampionátoch a športových podujatiach. Trénerov tiež tešia popredné umiestnenia na domácich
súťažiach a pohárových turnajoch.

Úspechy neprichádzajú len tak, je za nimi množstvo hodín tréningu, pot a niekedy slzy tých,
čo vydržali a odhalili čaro tohto nádherného športu. Pri veľkom a psychickom zaťažení 
vznikajú aj mnohé priaťeľstvá, niekedy aj na celý život. Mnohé sa nedá opísat, treba aby ste našli
v sebe chuť a odvahu a prišli do telocvične. Karate je šport, s ktorým sa dá začať v každom veku.
Nie je žiadnou výnimkou, keď rodičia cvičia spolu so svojimi deťmi. Ak sa rozhodnete, určite
budete vítaní.